Cuộc hành trình lớn nhất của một đời người – phần 1

Đường bờ hồ

“Cuộc hành trình lớn nhất của một đời người là đi tìm chính bản thân mình, trải nghiệm và thử thách tất cả để tìm ra chính mình là ai” – Phi Đức Nhiệm vụ quan trọng nhất của mình Sau khi trải nghiệm quay lại chính mình 49h xong, tôi nhận ra nhiệm vụ […]